Energica Motor Nederland, gevestigd aan Zuiderstraat 1 a, 9967 RP Eenrum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Energica Motor Nederland

Zuiderstraat 1A, 9967 RP Eenrum

+31854016834

Energica Motor Nederland is de Functionaris Gegevensbescherming van Energica Motor Nederland Hij/zij is te bereiken via info@energicamotor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Energica Motor Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Energica Motor Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Rijbewijsnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energica Motor Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Energica Motor Nederland neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energica Motor Nederland) tussen zit. Energica Motor Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics, Active Campaign

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energica Motor Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Onbeperkt

Energica Motor Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energica Motor Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Energica Motor Nederland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energica Motor Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Energica Motor Nederland uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

CategorieNaam JurisdictieDoelGegevens
FabrikantEnergica Motor CompanyItalie– algehele bedrijfsvoeringVoor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Locatiegegevens
DealerBike-Barn BVNederland– algehele bedrijfsvoeringVoor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Locatiegegevens Rijbewijsnummer
DealerBikeXperienceNederland– algehele bedrijfsvoeringVoor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Locatiegegevens Rijbewijsnummer
DealerEnergica BrabantNederland– algehele bedrijfsvoeringVoor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Locatiegegevens Rijbewijsnummer
DealerElectric Motorcycles NederlandNederland– algehele bedrijfsvoeringVoor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Locatiegegevens Rijbewijsnummer
DealerMotor van de ToekomstNederland– algehele bedrijfsvoeringVoor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Locatiegegevens Rijbewijsnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Energica Motor Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Energica Motor Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energica Motor Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@energicamotor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Energica Motor Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energica Motor Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@energicamotor.nl